اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

زبان کے لاحقے

زبان کے لاحقے
آتش زبان، بدزبان، چرب زبان، شیریں زبان، گاؤ زبان، ہفت زبان۔