منگل, اپریل 23, 2024
اردو گرائمر

زد کے لاحقے

زد کے لاحقے
زبان زد، سر زد، فاقہ زد، قلم زد، گوش زد، نامزد ۔