منگل, جولائی 23, 2024
اردو ادب

پست کے سابقے

پست کے سابقے

پست حال، پست خیال، پست فطرت، پست قامت، پست قد، پست ہمت۔