ہفتہ, جولائی 13, 2024
اردو گرائمر

پرست کے لاحقے

پرست کے لاحقے
آتش پرست، آفتاب پرست، باطن پرست، بت پرست، تن پرست، حق پرست، خدا پرست، خیال پرست، دنیا پرست، زر پرست، ظاہر پرست، سر پرست، عیش پرست، قدامت پرست، گور پرست۔