منگل, اپریل 23, 2024
اردو گرائمر

بخش کے لاحقے

بخش کے لاحقے
اللّٰہ بخش، جان بخش، خدا بخش، راحت بخش، رسول بخش، شفا بخش، صحت بخش، طراوت بخش، فرحت بخش، مراد بخش، مسرت بخش، مولا بخش۔