اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

نودر کے لاحقے

نودر کے لاحقے
خلانورد، دشت نودر، صحرا نورد، عالم نورد۔