اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

مزاج کے لاحقے

مزاج کے لاحقے
بدمزاج، تند مزاج، خوش مزاج، عاشق مزاج، گرم مزاج، نازک مزاج، نرم مزاج۔