جمعہ, اپریل 19, 2024
اردو گرائمر

آموز کے لاحقے

آموز کے لاحقے
ادب آموز، حکمت آموز، سبق آموز، عبرت آموز، نو آموز۔