جمعرات, اپریل 18, 2024
اردو گرائمر

آمیز کے لاحقے

آمیز کے لاحقے
درد آمیز, شرارت آمیز، نصیحت آمیز۔