جمعہ, جولائی 12, 2024
اردو گرائمر

آلود کے لاحقے

آلود کے لاحقے
زنگ آلود، سرمہ آلود، غبار آلود، قہر آلود، گرد آلود۔