جمعرات, اپریل 18, 2024
اردو گرائمر

گیر کے لاحقے

گیر کے لاحقے
آتش گیر، بغل گیر، حرف گیر، دست گیر، دامن گیر، دل گیر، دیر گیر، سخت گیر، عالم گیر، ماہی گیر، ملک گیر۔