پیر, جولائی 15, 2024
اردو گرائمر

گزار کے لاحقے

گزار کے لاحقے
اطاعت گزار، باج گزار، تہجد گزار، خدمت گزار، سپاس گزار، شکر گزار، شکوہ گزار، کار گزار، گوش گزار، مال گزار۔