اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

طراز کے لاحقے

طراز کے لاحقے
تیز طراز، رقم طراز، سخن طراز، صورت طراز، لطیفہ صورت۔