جمعرات, اپریل 18, 2024
اردو گرائمر

دوست کے لاحقے

دوست کے لاحقے
زر دوست، علم دوست، غریب دوست، فقیر دوست، مسافر دوست۔