اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

بردار کے لاحقے

بردار کے لاحقے
چلم بردار، حکم بردار، علم بردار، فرمان بردار۔