پیر, جولائی 15, 2024
اردو گرائمر

افزا کے لاحقے

افزا کے لاحقے
حوصلہ افزا، راحت افزا، روح افزا، رونق افزا، سرور افزا، صحت افزا، غم افزا، فرحت افزا، مسرت افزا، نشاط افزا، نور افزا، ہمت افزا۔