جمعہ, جولائی 12, 2024
اردو گرائمر

یک کے سابقے

یک کے سابقے
یک جان، یک جہتی، یک رنگ، یک زبان، یکساں، یک طرفہ، یک لخت، یک مشت۔