اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

مند کے لاحقے

مند کے لاحقے
آرزو مند، احسان مند، اخلاص مند، ارجمند، اقبال مند، بہرہ مند، تنو مند، حاجت مند، دانش مند، درد مند، رضامند، سود مند، عقل مند، غرض مند۔