جمعہ, جولائی 12, 2024
اردو گرائمر

گار کے لاحقے

گار کے لاحقے
آموز گار، پروردگار، پرہیز گار، خدمت گار، روز گار، ریز گار، طلب گار، ساز گار، ستم گار، کام گار، گنہ گار، مددگار، یادگار۔