اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

کشی کے لاحقے

کشی کے لاحقے جراثیم کشی، خود کشی، دختر کشی، کرم کشی، مردم کشی۔