اتوار, اپریل 21, 2024
اردو گرائمر

بند کے لاحقے

بند کے لاحقے
ازار بند، پابند، تک بند، تہ بند، جماعت بندی، خیال بند، زبان بند، دستار بند، دل بند، دیو بند، فرقہ بند، قافیہ بند، قلم بند، نظر بند، لعل بند، ہوا بند۔