جمعرات, اپریل 18, 2024
اردو گرائمر

قابل کے سابقے

قابل کے سابقے
قابل تحسین، قابل تعریف، قابل دید، قابل قدر۔