جمعرات, اپریل 18, 2024
اردو گرائمر

عالی کے سابقے

عالی کے سابقے
عالی جاہ، عالی جناب، عالی حوصلہ، عالی دماغ، عالی شان، عالی ظرف، عالی قدر، عالی مقام، عالی قدر، عالی مرتبہ، عالی نسبت، عالی ہمت۔