منگل, اپریل 23, 2024
اردو گرائمر

شوخ کے سابقے

شوخ کے سابقے
شوخ چشم، شوخ زبان، شوخ طبع، شوخ مزاج۔