ہفتہ, جولائی 13, 2024
اردو گرائمر

زیر کے سابقے

زیر کے سابقے
زیر احساں، زیر بار، زیردست، زیر سایہ، زیر لب، زیر مشق۔